Xarrat VİDEO

  • 14:47 19.04.2020
  • 814
Xarrat  VİDEO

Qədimdə hər nəslin öz ailə sənəti olurdu. Bu, zamanla aradan getsə də, sözü gedən ənənəni davam etdirənlər az da olsa var. Atasından öyrəndiyi xarratlığı yaşadan Telman usta kimi...

Müasir dövrdə əl əməyinə olan marağın azalması onu ruhdan salmır, əksinə, Telman usta çətinlik qarşısında heç zaman geri addım atmadığını və hələ də öz işinin incəliklərini dərindən öyrəndiyini söyləyir.

Daha ətraflı isə ustanın öz dilindən eşidək.