Yaradıcı heyət

Təsisçi: İsgəndər Qənbərov

Quruluşçu rejissor: Əli Süleymanlı

Aparıcı: Akif Əliyev

Montajçı: Əlihüseyn Məlikzadə

Müxbir: Mürüvvət Əliyev

Koordinator: Həmid Adil